Kairing kidung  natal ing telenging jaja  mugi
" KATENTREMAN LAN KARAHA YON TANSAH LUMINTIR DUMATENG  KELUARGA " sabrayat  joko Issus

Axact

Inamedia

Media Bagi Sesama.

Tulis komentar: