Kri$ti@n ‎​黄 ‎​金 龍:
‎​Selamat Hαri ·̣̥˚☆̤*̣̣̣̥Ŋ∂†̥̥∂L*̣̣̣̥☆̤˚·̣̥ ♍αƙα ƙΰ ƙirimi pαrcҾℓ  ΰ†̥ƙ anda Πiћ Isiπyα:
1 †̥opℓҽs doά,O:)
1 bo†̥oℓ rαsα sαyαng,
1iƙa†̥ sҽπƳ‎ΰmaπ,:)
1ℓi†̥ҽr ƙҽϐαhαgiααπ,
1 iƙα†̥ hαrαpαπ,
1ƙҽrαnjαng ƙҽsΰƙsҽsαπ...
=)) ....... =))
Nάh gΰnαkαn bαik bαik Чά"̮...
.    .  (*)  (*) 
.      
. .  §elamat . 
. . Natal. 
. .   
.   
. | :p |
. |  |
. 
. from Kristian & Fam

Sent from my smartphone
Axact

Inamedia

Media Bagi Sesama.

Tulis komentar: