Benny DSL:
‎​⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶⌣͡«̊͡♡̊͡»̊͡«̊͡♡̊͡»̊͡⌣͡✽̶┈̥-̶̯͡♈̷̴⌣̊
Wιѕнιηg υ & ƒαмιℓу
Mєяяу Cняιѕтмαѕ &
Hαρρу Nєω Yєαя 2013

Mαу уσυя нєαят αlωαуѕ
вє ƒιllєd ву נσу,
ρєα¢є, нαρρу & ℓσνє.

ː̗̀º†̬̩̊ºː̖́({})Ğ◎Đ ßĹЄŠŠ Ў◎Ŭ({})ː̗̀º†̬̩̊ºː̖́
⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶⌣͡«̊͡♡̊͡»̊͡«̊͡♡̊͡»̊͡⌣͡✽̶┈̥-̶̯͡♈̷̴.
Fr : Benny & Fam.

Sent from my smartphone
Axact

Inamedia

Media Bagi Sesama.

Tulis komentar: