------ SMS ------
From: +62812261112xx
Received: 19 Aug 2012 10:35

Rinenggo hing tulusing kalbu, pinayungan berkahing gusti kang moho wikan, kinanti tangkeping asto, tan rinaos tumetesing waspo, kawulo sapiluargi nyuwun kanti jembaring wardoyo, kawuwus nampi sihing kalepatan dahat tumamang kalbu taqobalallahu_mina_wa_mingkum. (harry-sekeluarga)
www.mediakayu.com®
Axact

Inamedia

Media Bagi Sesama.

Tulis komentar: