Yohanes,

Mengambil resiko adalah azas peletakkan batu pertama kerajaan.

Estee Lauder

Axact

Inamedia

Media Bagi Sesama.

Tulis komentar: